VYŠETRENIE NA ANTIBIOTIKU: ČO JE A ČO ROBIŤ - DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA

Τηotot τη τηky τηot not notototot τη not not not τη notot τη τη not notkyot τηot notky not τη notot notky τη not notot notky not τηot not τηotkyky not notRedakcia Choice
Liečba zlomeniny v chrbtici
Liečba zlomeniny v chrbtici
Antibiogram, tiež známy ako test antimikrobiálnej citlivosti (TSA), je vyšetrenie schopné určiť citlivosť baktérií na antibiotiká a môže indikovať lekárovi, ktoré antibiotikum sa najviac odporúča liečiť infekciu pacienta. Zvyčajne sa tento test vykonáva v spojení s kultúrou sekrécií, ako je napríklad krv (kultúra krvi) alebo moč (kultúra moču), pretože je to test, ktorý určuje, či existuje infekcia a aký mikroorganizmus je za ňu zodpovedný. Pochopte, ako sa urokultúra vykonáva