7 TECHNIKY NA OTEHOTNENIE A KEDY VYHĽADÁVAŤ POMOC - PLODNOSTI A KONTROLY PÔRODNOSTI

7 Techniky tehotenstva a kedy hľadať pomocRedakcia Choice
Ako požiadať o pomoc
Ako požiadať o pomoc
Pár môže ihneď otehotnieť na prvý pokus alebo trvať mesiace, kým otehotniete. Normálne, ak je pár v dobrom zdravotnom stave, nie je úzkostný a má vzťahy počas fertilnej doby ženy, tehotenstvo sa deje spontánne. Ak však pár nie je schopný pochopiť prirodzene po 1 roku pokusov, môže požiadať o lekársku radu s cieľom posúdiť existenciu problémov s plodnosťou a ak sú potvrdené, pár môže byť informovaný o možnostiach liečby plodnosti, ako aj o technikách plodnosti. ktoré môžu byť použité. Pozri nižšie 7