Získajte viac informácií o liečbe straty sluchu


Redakcia Choice
Ako identifikovať a liečiť psychózu
Ako identifikovať a liečiť psychózu
Existuje niekoľko spôsobov liečby, ktoré znižujú schopnosť počúvať, ako je napríklad umytie uší, vykonávanie operácie alebo nasadenie sluchadla na obnovu časti alebo celého strateného sluchu. V niektorých prípadoch však nie je možné zaobchádzať so stratou sluchu av prípade hluchoty sa musí jednotlivec prispôsobiť živému bez sluchu a komunikovať prostredníctvom znakovej reči. Okrem toho liečba straty sluchu