OTRAVY ORTUŤOU - UVIDÍTE, AKO LIEČIŤ - VŠEOBECNEJ PRAXE

Čo robiť na odstránenie ortuti z telaRedakcia Choice
Výhody jahody
Výhody jahody
Ošetrenie na odstránenie ortuti z tela sa môže uskutočniť výplachom žalúdka alebo použitím liekov v závislosti na forme, v ktorej došlo ku kontaminácii a čase, kedy bol subjekt vystavený tomuto kovu. Intoxikácia ortuťou môže byť akútna, ak je kontakt s ortuťou nedávny a vyskytuje sa iba raz, alebo chronický, keď sa kontakt s ortuťou vyskytuje dlhší čas. Čím dlhšie je vystavenie ort