HELLEROV SYNDRÓM - DEGENERATÍVNE OCHORENIA

Hellerov syndrómRedakcia Choice
Labirintit môže byť emotívny
Labirintit môže byť emotívny
Hellerov syndróm, tiež známy ako sekundárna dezintegračná porucha, je degeneratívne ochorenie mozgu. V tomto syndróme dieťa rozvíja normálny motorický a intelektuálny vývoj až do veku 3 rokov (niekedy viac) a od určitého okamihu začína strácať všetky predtým nadobudnuté schopnosti, ktoré sa dejú podobne ako u autizmu. Regresná fáza trvá od 4