LOMIR - A LIEKY
Hlavná / a lieky / 2018

LomirRedakcia Choice
Ako urobiť vlasy rásť rýchlejšie po chemoterapii
Ako urobiť vlasy rásť rýchlejšie po chemoterapii
Lomir je antihypertenzívum a vápnik blokujúci liek, ktorý má ako svoju účinnú zložku Isradipine. Táto perorálna medikácia je indikovaná na liečbu vysokého krvného tlaku, jej účinok znižuje koncentráciu vápnika vo vnútri buniek a spôsobuje dilatáciu krvných ciev a zlepšenie cirkulácie. Indikácie lieku Lomir Vys