SKÚMANIE ESTRÓNU: ČO JE PRE A REFERENČNÉ HODNOTY - DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA

Čo je Estrone a ako sa to robí?Redakcia Choice
Liečba obezity
Liečba obezity
Estrone, tiež známy ako E1, je jedným z troch typov estrogénového hormónu, ktorý tiež zahŕňa estradiol alebo E2 a estriol E3. Hoci estrón je ten typ, ktorý je najmenej v tele, je jedným z najaktívnejších v tele, a preto jeho hodnotenie môže byť dôležité pri posudzovaní rizika niektorých ochorení. Napríklad u postmenopau