AKÉ SÚ RIZIKÁ FIALOVEJ V TEHOTENSTVE A AKO JU LIEČIŤ? - AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA

Purpura v tehotenstve: Riziká, symptómy a liečbaRedakcia Choice
Tendinitída v bedra
Tendinitída v bedra
Trombocytopenická purpura v tehotenstve je autoimunitné ochorenie, pri ktorom vlastné protilátky telo zničia krvné doštičky. Toto ochorenie môže byť závažné, najmä ak nie je dobre sledované a liečené, pretože protilátky matky môžu prechádzať na plod. Liečba tejto choroby sa môže uskutočniť s kortikoidmi a gamaglobulínmi a v závažnejších prípadoch môže byť nevyhnutná transfúzia krvných doštičiek alebo dokonca odstránenie sleziny. Viac informácií o trombocytopenickej purpu