LIEČBA DYSTÓNIE - VŠEOBECNEJ PRAXE

Liečba dystónieRedakcia Choice
Liečba obezity
Liečba obezity
Liečba dystónie sa môže uskutočniť injekciami botulotoxínu známymi ako botox, lieky na kontrolu dystónie, svalových relaxancií, fyzioterapia a chirurgia, ktoré zahŕňajú hlbokú stimuláciu mozgu. Dystónia sa vyskytuje, keď sa svaly nedobrovoľne dotýkajú, čo spôsobuje opakované a nekontrolovateľné pohyby, ktoré môžu ovplyvniť každodenné úlohy, takže liečba dystónie je zameraná na kontrolu svalových kontrakcií a zlepšenie kvality života pacienta. Voľba liečby by mala urobiť lekár podľa