Skúšky, ktoré potvrdzujú meningitídu


Redakcia Choice
Ako identifikovať a liečiť pyogénny granulóm
Ako identifikovať a liečiť pyogénny granulóm
Diagnóza meningitídy sa uskutočňuje prostredníctvom klinického pozorovania príznakov ochorenia a potvrdzuje sa vyšetrením nazývaným lumbálna punkcia, ktorá pozostáva z odstránenia malého množstva mozgovomiechovej tekutiny z chrbtice. Tento test môže preukázať, či existuje zápal v meninge a aké je príčiny, ktoré je nevyhnutné pre diagnostiku a riadenie liečby ochorenia. Testy a testy, ktoré môže l