Čo robiť na prežitie, keď voda chýba


Redakcia Choice
Zoznámte sa s následkami meningitídy
Zoznámte sa s následkami meningitídy
Aby sme prežili nedostatok vody pri pozastavení dodávok vody v meste, je dôležité prijať opatrenia na úspory vody. Správne uskladnenie čistej vody je rozhodujúce pre zabezpečenie jej integrity. Čistú vodu možno skladovať v PET fľašiach, vedrách, bazénoch, bazénoch, vodných nádržiach alebo nádržiach, ktoré sú riadne pokryté, aby sa zabránilo reprodukcii komára dengue. Balenie čistiacich prostriedk